Leren

Bij Next Step gaat het kind in de actiestand. We werken samen aan de leerdoelen, waarbij ik aansluit bij de talenten, vaardigheden en interesses van het kind.

Leren: Outside the box

Kinderen leren op heel veel verschillende manieren. We kiezen werkvormen waarbij kinderen zelf actief zijn. We gaan samen bewegen, sporten, bakken, creëren en spelen. Om op deze manier te leren!

Werkwijze

Intake, kennismaking, hulpvraag & plan van aanpak

Een leertraject start altijd met een intakegesprek met ouders. Tijdens dit gesprek gaan we in op de hulpvraag. Daarnaast is er ook een kennismakingsgesprek met het kind, waarbij er naast ontmoeten ook aandacht zal zijn voor de al aanwezige talenten, vaardigheden en interesses van het kind. Naar aanleiding van deze gesprekken stel ik een plan van aanpak op, met daarin de doelen, de werkwijze (methode en eventuele materialen) en de duur van het traject. Afstemming met ouders en kind vind ik hierbij heel belangrijk! Het plan van aanpak is een groeidocument. De informatie zal gedurende het traject worden aangevuld en de werkwijze zal, waar nodig, worden geoptimaliseerd.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van leer/studieproblemen waarbij Next Step Coaching een meerwaarde kan zijn

Hulp bij:

rekenen;

spelling;

begrijpend lezen;

technisch lezen;

plannen;

organiseren;

taakaanpak;

initiatief nemen;

huiswerk.