& meer...

Next Step verzorgt inspirerende workshops en presentaties voor teams van basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Voorbeelden van workshops/presentaties:

Gedrag en gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS en dergelijke);

Motivatie bij kinderen;

Talentontwikkeling;

Angsten.