Visie

Als leerkracht vind ik het enorm belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Dat de school een plaats is, waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat is, volgens mij, een voorwaarde om optimaal te kunnen leren.

Ik bereik dit door veel te investeren in het pedagogisch klimaat. Ik wil de kinderen echt zien; naar ze luisteren en met ze in contact komen. In een groep is dit (helaas) niet altijd mogelijk.

Als coach heb ik het voordeel van 1-op-1-contact. De eerste stap in het proces is elkaar leren kennen. Echte aandacht voor het kind, waarbij er veel oog is voor zijn of haar talenten en mogelijkheden. De insteek is altijd positief. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Waar liggen je interesses? Waar kun je uren mee bezig zijn? Waar word je gelukkig van?

Vanuit deze basis kunnen we verder werken en begeleid ik de kinderen naar de volgende stap in hun ontwikkeling.

Kernwaarden van mijn coaching:

Kinderen in hun kracht zetten;

Talenten ontdekken en ontwikkelen;

Bewegen, creëren en leren;

Coachen en leren met humor!

Ik vind het belangrijk dat kinderen in beweging komen. Letterlijk en figuurlijk.